Hjem

Velkommen til Bønn for Oslo 2023!

10-12. januar 2023 er det Bønn for Oslo.

Siden år 2001 har Bønn for Oslo (BfO) vært en årlig begivenhet som samler en bredde av kristne menigheter i Oslo til bønn.
Hundrevis av mennesker med hjerte for Oslo deltar på ulike arrangementer i løpet av dagene som BfO pågår.

Dagsprogrammet finner du under program.

Program

Tirsdag 10. jan - torsdag 12. jan

Første økt i programmet (08:30-11:00) er for ledere, andre økt(11:00-13:30) er for ledere, ansatte og frivillige ledere, og tredje økt(18:00-21:00) er for alle!

HAUSMANNS GATE 22 (Oslo Sentrum Baptistkirke)

08:30  Morgenbønn:

09:00  Frokost med tema/samtale

09:45 Bønn og lovsang

11:00 Bønneskole (Tirsdag, Søster Hildegaard, Onsdag: Ingar Bø, Torsdag: Lars Christian Gjerlaug).

11:45 Bønn og lovsang

12:45 Lunsj

ST. OLAVS GATE 24 (Filadelfiakirken)

18:00  Filadelfiakirken åpner

19:00  Kveldsbønn (Tirsdag: Paul Omayio, Onsdag: Siri iversen, Torsdag: Kjell-Martin Myhr)

 

Med forbehold om endringer i programmet.

Dersom du ønsker frokost og/eller lunch en eller flere av dagene må du fylle ut dette skjemaet så vi har oversikt over hvor mye mat som må skaffes:

Klikk her: Påmelding mat

 

 

Hva er Bønn for Oslo?

Bønn for Oslo har pågått årlig siden 2000, og samler hvert år hundrevis av mennesker til bønn for byen. Grunnlagsdokumentet som ble utarbeidet av den oppdragsgivende komiteen høsten 2015, sier:

FormålKristne samlet til bønn for Oslo, til velsignelse for byen og utrustning og inspirasjon.

Fundament:

 • Vi tror Gud hører menneskers bønn
 • Vi tror Gud handler på menneskers bønn
 • Vi hører til i Oslo og er en del av Jesu kirke her i byen
 • Vi vil henvende oss til Gud i bønn for byen og livet vårt

Vi ønsker å:

 • takke Gud for byen, ta inn over oss Oslos behov og hovedstadens betydning for landet vårt
 • høre hva Gud vil si til byen og kirken
 • hjelpe folk inn i trygge erfaringer av Gud gjennom mangfoldet av kirkens bønneuttrykk
 • bidra til kirkens enhet i byen
 • styrke menighetenes bønnearbeid

Alle menigheter i Oslo som kan stille seg bak formålet til BfO oppfordres til å være medarrangør. Medarrangørene…

 • Informerer om og heier på BfO.
 • Har ikke praktisk ansvar, men stiller seg positive til å bli spurt om konkrete oppgaver ved behov.
 • Er viktige lytteposter for utviklingen av BfO og inviteres til en samling i etterkant av bønneuka for samtale og tilbakemelding.
 • En oppdragsgivende komité tjener menighetene i byen ved å ha det overordnede ansvaret for Bønn for Oslo. Den består av personer fra Filadelfiakirken, Storsalen og Oslo misjonskirke Betlehem.

Tema og innsamling 2023

Under Bønn for Oslo ber vi for alle Oslos innbyggere og for alt som skjer i byen. Vi ber som i Herrens Bønn at Guds rike må komme, og hans vilje må skje på jorden, slik som i himmelen. Vi er overbevist om at nyhetene om Jesus er gode nyheter for alle mennesker på alle måter.

Under Bønn for Oslo i januar 2018, ble et bilde av byens åndelige, sosiale og kulturelle tilstand presentert gjennom Oslo Monitor 1.0. Dette var en rapport som var utarbeidet av Skaperkraft på vegne av flere av menighetene i byen, og er ett viktig verktøy for oss. Vi vil på Bønn for Oslo 2023 fokusere på disse tre ulike sidene av byen vår: byens åndelige, sosiale og kulturelle situasjon, med ett tema for hver dag.

Rapporten Oslo Monitor 1.0 kan du laste ned her.

Vi har i flere år hatt tradisjon for å samle inn penger som går til gode formål i byen vår. I 2023 vil kollektene og overskuddet av Bønn for Oslo gå til arbeidet i regi av Beveg Oslo med å samle kirker, organisasjoner og næringslivsaktører rundt hvordan vi som Kirke kan lindre mer av Oslos smerte, øke det kirkelige engasjementet og trene flere kristne samfunnsbyggere. Les mer om Beveg Oslo her.