Hjem

Velkommen til Bønn for Oslo 2019!

9.-13. januar 2019

Siden år 2001 har Bønn for Oslo vært en årlig begivenhet og samler en bredde av kristne menigheter i Oslo. Tusenvis av mennesker med et hjerte for Oslo deltar på ulike arrangementer i løpet av dagene som BfO pågår.

Oversikten over dagsprogrammet finner du under program.

Program

Endringer i program og tidspunkt kan forekomme. Holde deg oppdatert på faceook.

ONSDAG

kl 1900: Åpningsmøte. Storsamling med lovsang, intervjuer, forkynnelse til inspirasjon om bønn, og bønn for byen. 

TORSDAG - FREDAG

kl 0800: Tidebønn

kl 0830: Morgengjest - en gjest med betydning for byen intervjues.

kl 0900: Ledet bønn - vi ber for byen og ulike temaer ut i fra morgengjestens innspill og det som ligger oss på hjertet

kl 1030: Lovsang - ledet av ulike team fra byens menigheter

kl 1200: Tidebønn og stille bønn

kl 1300: Lovsang ledet av ulike team fra byens menigheter

kl 1500: Ledet bønn - vi ber for byen gjennom konkrete bønnetemaer

kl 1700 - 1800: Seminar  undervisning av Roy Godwin

kl 1815: Tidebønn med nattverd

kl 1900: Kveldsmøte - dagens storsamling med lovsang, intervjuer, forkynnelse til inspirasjon om bønn, og bønn for byen.

LØRDAG

kl 12.00: MIN BØNN FOR OSLO - bønnestands i ulike deler av byen

kl 15.30: Ledet bønn  - vi ber for byen gjennom konkrete bønnetemaer

kl 17.00: Seminar - undervisning av Roy Godwin

kl 18.15: Tidebønn med nattverd

kl 19.00: Kveldsmøte - dagens storsamling med lovsang, intervjuer, forkynnelse til inspirasjon om bønn, og bønn for byen.

SØNDAG

kl. 11.00: Avslutningsgudstjeneste i Filadelfiakirken 

 • Barnas Bønn for Oslo!  Det blir også gudstjeneste for barna denne dagen. Ta med små og store for bønn, lek og morro!

 

Hva er Bønn for Oslo

Bønn for Oslo har pågått årlig siden 2000, og samler hvert år tusenvis av mennesker til bønn for byen. Grunnlagsdokumentet som ble utarbeidet av den oppdragsgivende komiteen høsten 2015, sier:

FormålKristne samlet til bønn for Oslo, til velsignelse for byen og utrustning og inspirasjon.

Fundament:

 • Vi tror Gud hører menneskers bønn
 • Vi tror Gud handler på menneskers bønn
 • Vi hører til i Oslo og er en del av Jesu kirke her i byen
 • Vi vil henvende oss til Gud i bønn for byen og livet vårt

Vi ønsker å:

 • takke Gud for byen, ta inn over oss Oslos behov og hovedstadens betydning for landet vårt
 • høre hva Gud vil si til byen og kirken
 • hjelpe folk inn i trygge erfaringer av Gud gjennom mangfoldet av kirkens bønneuttrykk
 • bidra til kirkens enhet i byen
 • styrke menighetenes bønnearbeid

Alle menigheter i Oslo som kan stille seg bak formålet til BfO oppfordres til å være medarrangør. Medarrangørene…

 • Informerer om og heier på BfO.
 • Har ikke praktisk ansvar, men stiller seg positive til å bli spurt om konkrete oppgaver ved behov.
 • Er viktige lytteposter for utviklingen av BfO og inviteres til en samling i etterkant av bønneuka for samtale og tilbakemelding.
 • En oppdragsgivende komité tjener menighetene i byen ved å ha det overordnede ansvaret for Bønn for Oslo. Den består av personer fra Filadelfiakirken, Storsalen og Oslo misjonskirke Betlehem.

Tema og innsamling 2019

Under Bønn for Oslo ber vi for alle Oslos innbyggere og for alt som skjer i byen. Vi ber som i Herrens Bønn at Guds rike må komme, og hans vilje må skje på jorden, slik som i himmelen. Vi er overbevist om at nyhetene om Jesus er gode nyheter for alle mennesker på alle måter.

Under Bønn for Oslo i januar 2018, ble et bilde av byens åndelige, sosiale og kulturelle tilstand presentert gjennom Oslo Monitor 1.0. Dette var en rapport som var utarbeidet av Skaperkraft på vegne av flere av menighetene i byen, og er ett viktig verktøy for oss. Vi vil i år som i fjor fokusere på disse tre ulike sidene av byen vår: byens åndelige, sosiale og kulturelle situasjon.

Rapporten Oslo Monitor 1.0 ble lansert parallelt med Bønn for Oslo. Den kan du laste ned her.

Vi har i flere år hatt tradisjon for å samle inn penger som går til gode formål i byen vår. I 2019 vil samle inn til følgende:

Medarrangører

Filadelfiakirken

Oslo misjonskirke Betlehem

Storsalen

Kristent Fellesskap Oslo

Centralkirken

United Oslo

Oslo Vineyard

Nettverkskirken

Bjølsen Misjonskirke

Den Levende Vann Menigheten

Misjonskirken Masjorstua

Oslo Kristne Senter

Hillsong

Manglerud menighet, Den Norske Kirke

Frelsesarmeen Tempelet

Misjonssalen

 Home Church

Jesus Church

Oslo sentrum baptistmenighet

F2 - Fagerborg Menighet

IMI Oslo