Hjem

Velkommen til Bønn for Oslo 2020!

8.-12. januar 2020

Siden år 2001 har Bønn for Oslo vært en årlig begivenhet som samler en bredde av kristne menigheter i Oslo. Tusenvis av mennesker med hjerte for Oslo deltar på ulike arrangementer i løpet av dagene som BfO pågår.

Oversikten over dagsprogrammet finner du under program.

Program

Endringer i program og tidspunkt kan forekomme. Hold deg oppdatert på faceook.

 

Alt foregår i Filadelfiakirken Oslo sine lokaler i St. Olavs gate 24.

Alle kveldsmøtene vil bli tolket/All the evening services will be translated.

ONSDAG

kl 1900: Åpningsmøte. Storsamling med lovsang, intervjuer, forkynnelse til inspirasjon om bønn, og bønn for byen. Tale ved Peter Majeed.

Peter Majeed kommer fra Pakistan, og vokste opp som fjerde generasjon kristen med en far som prest. Selv begynte han å studere jus og det å gå i farens fotspor var uaktuelt. Men Gud ville det annerledes. Peter tok en master i teologi i Pakistan og ble prest, og senere biskop, i et luthersk kirkesamfunn. Kom til Norge for videreutdanning og møtte kjærligheten. Jobber i dag i NLM som innvandrerkonsulent.

TORSDAG - FREDAG

kl 0800: Tidebønn

kl 0830: Morgengjest - en gjest med betydning for byen intervjues.

TORSDAG:

FREDAG:

kl 0900: Ledet bønn - vi ber for byen og ulike temaer ut i fra morgengjestens innspill og det som ligger oss på hjertet

kl 1030: Lovsang - ledet av ulike team fra byens menigheter

kl 11.30-13.00: Lederlunsj med fokus på dagens tematikk

TORSDAG: Tematikk - Åndelig situasjon. Vert - Kjartan Ørnes

FREDAG: Tematikk - Sosial smerte. Vert - Bente Sandtorp

kl 1200: Tidebønn og stille bønn

kl 1300: Lovsang ledet av ulike team fra byens menigheter

kl 1500: Ledet bønn - vi ber for byen gjennom konkrete bønnetemaer

kl 1700 - 1800: Seminar

TORSDAG: Jostein Ørum er hovedprest i Storsalen. Han er også forfatter, og har gitt ut syv bøker på Verbum forlag. Hans nyeste bok kom ut november 2019, og heter «Skjør stillhet». I boka skriver han om reiser til ulike steder i verden hvor stillhet har en sentral rolle, alt i fra et kloster i Irak til sitt eget arbeidsrom over garasjen. Hvorfor er stillhet så viktig når vi skal be?

FREDAG: Eivind Arnevåg er toppscoreren som ble kristen-leder. Har fått kongens fortjenestemedalje for sine mange år som primus motor og leder av fotballklubben KFUM-kameratene i Oslo, som i 2019 nesten rykket opp til Eliteserien. Brenner for at alle skal få erfare et levende trosliv. Er daglig leder i Oase, og er initiativtager for bønnehuset på Søndre Skøyen kapell. Han har seminar på fredag kl 17.00.

kl 1900: Kveldsmøte - dagens storsamling med lovsang, intervjuer, forkynnelse til inspirasjon om bønn, og bønn for byen.

TORSDAG: Bjørn Olav Hansen er baptistpastoren som elsker hele bredden av Jesu kirke. Har i mange år ledet Nasjonalt Bønneråd og vært sentral i bønnebevegelsen i Norge. Har skrevet flere bøker og driver en aktiv blogg. Bor på Gjøvik, men tar turen ned til hovedstaden for å forkynne på kveldsmøtet på tordag.

FREDAG:

LØRDAG

kl 11.30-13.00: Lederlunsj med fokus på dagens tematikk

Tematikk: Kulturelle utfordringer. Vert: Robert Erlandsen

kl 13.00: Plenumsamtale

kl 14.00: Profesjonsvise bønnegrupper

 • Vi samles i profesjonsvise grupper:

Kirke, Familie, Utdanning, Politikk, Media, Kunst og underholdning, Business.

kl 17.00: Seminar

Søster Hildegard er nonne og forvalter ved Lunden Kloster i Oslo. Hun kommer fra Tyskland, men ble norsk statsborger i 1990. Hun er sjelesørger og veileder, og har gjennom mange år vært åndelig veileder for en rekke mennesker fra alle kirkelige bakgrunner. Hun har også vært mye engasjert med åndelig arbeid i fengelsestjenesten. Hildegard har seminar lørdag kl 17.00, og den eneste bestillingen vi har gitt henne, er: «Lær oss å be».

kl 19.00: Kveldsmøte - dagens storsamling med lovsang, intervjuer, forkynnelse til inspirasjon om bønn, og bønn for byen. Tale ved Anders Torvill Bjorvand.

Anders Torvill Bjorvand er gründer og direktøren med stort hjerte for Guds rike. Han er CEO for Kommunion, et voksende selskap som spesielt utarbeider skybaserte økosystemer. I tillegg har han skrevet alt fra boka «Bygge Guds rike» til «Bibelballonger», og han har en spesiell interesse for Hans Nielsen Hauge. Han har mange år vært engasjert i Oase og taler lørdag kveld under Bønn for Oslo. Da skal vi blant annet be for byens arbeidsplasser og næringsliv – så det passer bra!

SØNDAG

kl. 11.00: Avslutningsgudstjeneste i Filadelfiakirken & Barnas Bønn for Oslo!

 • Barnas Bønn for Oslo!  Etter en felles start i hovedsalen, fortsetter gudstjeneste for barne flere steder i Filadelfiakirken.

Tale ved: Anne Mari Topland er nyankommet innflytter til Oslo. Hun har fått Oslo på hjertet og har flyttet fra Sørlandet og til Groruddalen. Hun blir pastor i Storbymenigheten, en internasjonal menighet tilknyttet Frikirken. Anne Mari er nestleder i Frikirken og har skrevet boka «Han som ser meg». Vi har utfordret Anne Mari til å fortelle om hva Gud har lagt på hennes hjerte for byen vår. Anne Mari taler på gudstjenesten søndag formiddag – avslutningen av Bønn for Oslo.

Hva er Bønn for Oslo

Bønn for Oslo har pågått årlig siden 2000, og samler hvert år tusenvis av mennesker til bønn for byen. Grunnlagsdokumentet som ble utarbeidet av den oppdragsgivende komiteen høsten 2015, sier:

FormålKristne samlet til bønn for Oslo, til velsignelse for byen og utrustning og inspirasjon.

Fundament:

 • Vi tror Gud hører menneskers bønn
 • Vi tror Gud handler på menneskers bønn
 • Vi hører til i Oslo og er en del av Jesu kirke her i byen
 • Vi vil henvende oss til Gud i bønn for byen og livet vårt

Vi ønsker å:

 • takke Gud for byen, ta inn over oss Oslos behov og hovedstadens betydning for landet vårt
 • høre hva Gud vil si til byen og kirken
 • hjelpe folk inn i trygge erfaringer av Gud gjennom mangfoldet av kirkens bønneuttrykk
 • bidra til kirkens enhet i byen
 • styrke menighetenes bønnearbeid

Alle menigheter i Oslo som kan stille seg bak formålet til BfO oppfordres til å være medarrangør. Medarrangørene…

 • Informerer om og heier på BfO.
 • Har ikke praktisk ansvar, men stiller seg positive til å bli spurt om konkrete oppgaver ved behov.
 • Er viktige lytteposter for utviklingen av BfO og inviteres til en samling i etterkant av bønneuka for samtale og tilbakemelding.
 • En oppdragsgivende komité tjener menighetene i byen ved å ha det overordnede ansvaret for Bønn for Oslo. Den består av personer fra Filadelfiakirken, Storsalen og Oslo misjonskirke Betlehem.

Tema og innsamling 2019

Under Bønn for Oslo ber vi for alle Oslos innbyggere og for alt som skjer i byen. Vi ber som i Herrens Bønn at Guds rike må komme, og hans vilje må skje på jorden, slik som i himmelen. Vi er overbevist om at nyhetene om Jesus er gode nyheter for alle mennesker på alle måter.

Under Bønn for Oslo i januar 2018, ble et bilde av byens åndelige, sosiale og kulturelle tilstand presentert gjennom Oslo Monitor 1.0. Dette var en rapport som var utarbeidet av Skaperkraft på vegne av flere av menighetene i byen, og er ett viktig verktøy for oss. Vi vil i år som i fjor fokusere på disse tre ulike sidene av byen vår: byens åndelige, sosiale og kulturelle situasjon.

Rapporten Oslo Monitor 1.0 ble lansert parallelt med Bønn for Oslo. Den kan du laste ned her.

Vi har i flere år hatt tradisjon for å samle inn penger som går til gode formål i byen vår. I 2020 vil samle inn til følgende:

Arbeidet i regi av Beveg Oslo med å samle kirker, organisasjoner og næringslivsaktører rundt hvordan vi som Kirke kan lindre mer av Oslos smerte, øke det kirkelige engasjementet og trene flere kristne samfunnsbyggere.

Medarrangører

Filadelfiakirken Oslo

Oslo misjonskirke Betlehem

Storsalen

Kristent Fellesskap Oslo

United Oslo

Oslo Vineyard

Nettverkskirken

Misjonskirken Majorstua

Oslo Kristne Senter

Hillsong

Misjonssalen

Jesus Church

Oslo sentrum baptistmenighet

IMI Oslo

Bjølsen Misjonskirke

Oslo Misjonskirke Syd

Den Levende Vann menighet

Home Church

Oslo Østre Frikirke

Oppsal menighet

Klemetsrud og Mortensrud menighet