Hjem

Velkommen til Bønn for Oslo 2022!

Tirsdag 11. til torsdag 13. januar 2022

Siden år 2001 har Bønn for Oslo (BfO) vært en årlig begivenhet som samler en bredde av kristne menigheter i Oslo til bønn.
Hundrevis av mennesker med hjerte for Oslo deltar på ulike arrangementer i løpet av dagene som BfO pågår.

Dagsprogrammet finner du under program.

Program

Tirsdag 11. januar: Oslos åndelige situasjon og kirkens enhet i byen

Fra kl. 08:00 til 11:30 skjer programmet i Hausmannsgate 22 (Oslo sentrum baptistkirke)

 • 08:00: Morgenbønn
 • 09:00: Ledet bønn
 • 11:00:  Lunsjbønn: Areopagos og Etter Kristus v/Stian Aarebrot og Fredrik Krunenes

Fra kl. 12:00 og resten av dagen skjer programmet i St.Olavsgate 24 (Filadelfiakirken Oslo)

 • 12:00: Lunsjmøte
 • 14:00: Ledet bønn
 • 15:00: Åpent bønnerom
 • 16:00: Ledet lovsang
 • 16:30: Bønneskole
 • 17:30: Stille rom/pause
 • 19:00: Kveldsmøte m/nattverdsfeiring

Onsdag 12. januar: Oslos sosiale smerte

Fra kl. 08:00 til 11:30 skjer programmet i Hausmannsgate 22 (Oslo sentrum baptistkirke)

 • 08:00: Morgenbønn
 • 09:00: Ledet bønn
 • 11:00:  Lunsjbønn: Areopagos og Etter Kristus v/Stian Aarebrot og Fredrik Krunenes

Fra kl. 12:00 og resten av dagen skjer programmet i St.Olavsgate 24 (Filadelfiakirken Oslo)

 • 12:00: Lunsjmøte
 • 14:00: Ledet bønn
 • 15:00: Åpent bønnerom
 • 16:00: Ledet lovsang
 • 16:30: Bønneskole
 • 17:30: Stille rom/pause
 • 19:00: Kveldsmøte

Torsdag 13. januar: Oslos kulturelle utfordringer og kirkens utsendelse

Fra kl. 08:00 til 11:30 skjer programmet i Hausmannsgate 22 (Oslo sentrum baptistkirke)

 • 08:00: Morgenbønn
 • 09:00: Ledet bønn
 • 11:00:  Lunsjbønn: Areopagos og Etter Kristus v/Stian Aarebrot og Fredrik Krunenes

Fra kl. 12:00 og resten av dagen skjer programmet i St.Olavsgate 24 (Filadelfiakirken Oslo)

 • 12:00: Lunsjmøte i regi av Beveg Oslo
 • 14:00: Ledet bønn
 • 15:00: Åpent bønnerom
 • 16:00: Ledet lovsang
 • 16:30: Bønneskole
 • 17:30: Stille rom/pause
 • 19:00: Kveldsmøte. Luke Greenwood taler

Med forbehold om endringer i programmet.

Hva er Bønn for Oslo?

Bønn for Oslo har pågått årlig siden 2000, og samler hvert år tusenvis av mennesker til bønn for byen. Grunnlagsdokumentet som ble utarbeidet av den oppdragsgivende komiteen høsten 2015, sier:

FormålKristne samlet til bønn for Oslo, til velsignelse for byen og utrustning og inspirasjon.

Fundament:

 • Vi tror Gud hører menneskers bønn
 • Vi tror Gud handler på menneskers bønn
 • Vi hører til i Oslo og er en del av Jesu kirke her i byen
 • Vi vil henvende oss til Gud i bønn for byen og livet vårt

Vi ønsker å:

 • takke Gud for byen, ta inn over oss Oslos behov og hovedstadens betydning for landet vårt
 • høre hva Gud vil si til byen og kirken
 • hjelpe folk inn i trygge erfaringer av Gud gjennom mangfoldet av kirkens bønneuttrykk
 • bidra til kirkens enhet i byen
 • styrke menighetenes bønnearbeid

Alle menigheter i Oslo som kan stille seg bak formålet til BfO oppfordres til å være medarrangør. Medarrangørene…

 • Informerer om og heier på BfO.
 • Har ikke praktisk ansvar, men stiller seg positive til å bli spurt om konkrete oppgaver ved behov.
 • Er viktige lytteposter for utviklingen av BfO og inviteres til en samling i etterkant av bønneuka for samtale og tilbakemelding.
 • En oppdragsgivende komité tjener menighetene i byen ved å ha det overordnede ansvaret for Bønn for Oslo. Den består av personer fra Filadelfiakirken, Storsalen og Oslo misjonskirke Betlehem.

Tema og innsamling 2022

Under Bønn for Oslo ber vi for alle Oslos innbyggere og for alt som skjer i byen. Vi ber som i Herrens Bønn at Guds rike må komme, og hans vilje må skje på jorden, slik som i himmelen. Vi er overbevist om at nyhetene om Jesus er gode nyheter for alle mennesker på alle måter.

Under Bønn for Oslo i januar 2018, ble et bilde av byens åndelige, sosiale og kulturelle tilstand presentert gjennom Oslo Monitor 1.0. Dette var en rapport som var utarbeidet av Skaperkraft på vegne av flere av menighetene i byen, og er ett viktig verktøy for oss. Vi vil på Bønn for Oslo 2022 fokusere på disse tre ulike sidene av byen vår: byens åndelige, sosiale og kulturelle situasjon, med ett tema for hver dag.

Rapporten Oslo Monitor 1.0 kan du laste ned her.

Vi har i flere år hatt tradisjon for å samle inn penger som går til gode formål i byen vår. I 2022 vil kollektene og overskuddet av Bønn for Oslo gå til arbeidet i regi av Beveg Oslo med å samle kirker, organisasjoner og næringslivsaktører rundt hvordan vi som Kirke kan lindre mer av Oslos smerte, øke det kirkelige engasjementet og trene flere kristne samfunnsbyggere. Les mer om Beveg Oslo her.

Medarrangører

Disse kirkene står som medarrangør av Bønn for Oslo 2022 (listen oppdateres etter hvert som kirkene melder seg på)

Oppdatert 24. november 21:

 1. Filadelfiakirken Oslo
 2. Oslo Misjonskirke Betlehem
 3. Storsalen menighet
 4. Kristent Fellesskap Oslo
 5. Misjonskirken Majorstua
 6. Hillsong Oslo
 7. DNA Oslo
 8. Home Church
 9. Oslo Storbymenighet
 10. JIL Church Norway