Hjem

Velkommen til Bønn for Oslo 2024!

7-10. januar 2024 er det Bønn for Oslo.

Siden år 2001 har Bønn for Oslo (BfO) vært en årlig begivenhet som samler en bredde av kristne menigheter i Oslo til bønn.
Hundrevis av mennesker med hjerte for Oslo deltar på ulike arrangementer i løpet av dagene som BfO pågår.

Dagsprogrammet finner du under program.

Program

Søndag 7. jan - onsdag 10. jan

Søndag 7. januar kl 19:00  

Oppstartssamling i Filadelfiakirken, St. Olavsgt. 24. Taleren er Ketil Fagervik. 

 

Mandag, tirsdag og onsdag 8.-10. januar  

Oslo Sentrum Baptistkirke, Hausmannsgate 22 

Kl. 8:30-10:45   - Morgenbønn med frokost for pastorer, prester og hovedledere.            

 Kl. 11:00-13:00  - Lunsjbønn med bønneskole og ledet bønn. Åpent for alle.

De følgende skal undevise på bønneskolen:

Mandag: William Skolt Grosås – prest og leder for praktikum NLA

Tirsdag: Anne-Li Andersson

Onsdag: Søster Hildegard fra Lunden kloster

 

Filadelfiakirken, St. Olavs Gate 24 

Kl. 17:30-18:30 - Ettermiddagsbønn. Åpent for alle. 

Kl. 19:00-21:00 - Kveldsbønn. Åpent for alle.  

Talere på kveldene:

Mandag: William Skolt Grosås.
Tirsdag: Janne Våje Breen.
Onsdag: Egil Svartdahl

 

Middag for prester, pastorer og hovedledere  

Når: Mandag 8. januar kl 16:00 

Hvor: Tullinløkka, Pilestredet 27   

Pris: 400- normal og 250- subsidiert. Det er også mulig å få en gratis billett.

Påmelding:  Check-In 

Påmeldingsfrist: 3. Januar

 

*Med forbehold om endringer i programmet.

Hva er Bønn for Oslo?

Bønn for Oslo har pågått årlig siden 2001, og samler hvert år hundrevis av mennesker til bønn for byen. Grunnlagsdokumentet som ble utarbeidet av den oppdragsgivende komiteen høsten 2015, sier:

FormålKristne samlet til bønn for Oslo, til velsignelse for byen og utrustning og inspirasjon.

Fundament:

 • Vi tror Gud hører menneskers bønn
 • Vi tror Gud handler på menneskers bønn
 • Vi hører til i Oslo og er en del av Jesu kirke her i byen
 • Vi vil henvende oss til Gud i bønn for byen og livet vårt

Vi ønsker å:

 • takke Gud for byen, ta inn over oss Oslos behov og hovedstadens betydning for landet vårt
 • høre hva Gud vil si til byen og kirken
 • hjelpe folk inn i trygge erfaringer av Gud gjennom mangfoldet av kirkens bønneuttrykk
 • bidra til kirkens enhet i byen
 • styrke menighetenes bønnearbeid

Alle menigheter i Oslo som kan stille seg bak formålet til BfO oppfordres til å være medarrangør. Medarrangørene…

 • Informerer om og heier på BfO.
 • Har ikke praktisk ansvar, men stiller seg positive til å bli spurt om konkrete oppgaver ved behov.
 • Er viktige lytteposter for utviklingen av BfO og inviteres til en samling i etterkant av bønneuka for samtale og tilbakemelding.
 • En oppdragsgivende komité tjener menighetene i byen ved å ha det overordnede ansvaret for Bønn for Oslo. Den består av personer fra Filadelfiakirken, Storsalen og Oslo misjonskirke Betlehem.

Tema og innsamling 2024

Under Bønn for Oslo ber vi for alle Oslos innbyggere og for alt som skjer i byen. Vi ber som i Herrens Bønn at Guds rike må komme, og hans vilje må skje på jorden, slik som i himmelen. Vi er overbevist om at nyhetene om Jesus er gode nyheter for alle mennesker på alle måter.

Under Bønn for Oslo i januar 2018, ble et bilde av byens åndelige, sosiale og kulturelle tilstand presentert gjennom Oslo Monitor 1.0. Dette var en rapport som var utarbeidet av Skaperkraft på vegne av flere av menighetene i byen, og er ett viktig verktøy for oss. Vi vil på Bønn for Oslo 2024 fokusere på disse tre ulike sidene av byen vår: byens åndelige, sosiale og kulturelle situasjon, med ett tema for hver dag.

Rapporten Oslo Monitor 1.0 kan du laste ned her.

Vi har i flere år hatt tradisjon for å samle inn penger som går til gode formål i byen vår. I 2024 vil kollektene og overskuddet av Bønn for Oslo gå til arbeidet i regi av Beveg Oslo med å samle kirker, organisasjoner og næringslivsaktører rundt hvordan vi som Kirke kan lindre mer av Oslos smerte, øke det kirkelige engasjementet og trene flere kristne samfunnsbyggere. Les mer om Beveg Oslo her.