Hjem

Velkommen til Bønn for Oslo 2020!

8.-12. januar 2020

Siden år 2001 har Bønn for Oslo vært en årlig begivenhet som samler en bredde av kristne menigheter i Oslo. Tusenvis av mennesker med hjerte for Oslo deltar på ulike arrangementer i løpet av dagene som BfO pågår.

Oversikten over dagsprogrammet finner du under program.

Program

Endringer i program og tidspunkt kan forekomme. Hold deg oppdatert på faceook.

 

Alt foregår i Filadelfiakirken Oslo sine lokaler i St. Olavs gate 24.

Alle kveldsmøtene vil bli tolket/All the evening services will be translated.

ONSDAG

kl 1900: Åpningsmøte. Storsamling med lovsang, intervjuer, forkynnelse til inspirasjon om bønn, og bønn for byen. 

TORSDAG - FREDAG

kl 0800: Tidebønn

kl 0830: Morgengjest - en gjest med betydning for byen intervjues.

Torsdag:

Fredag: 

kl 0900: Ledet bønn - vi ber for byen og ulike temaer ut i fra morgengjestens innspill og det som ligger oss på hjertet

kl 1030: Lovsang - ledet av ulike team fra byens menigheter

kl 11.30-13.00: Lederlunsj med fokus på dagens tematikk 

kl 1200: Tidebønn og stille bønn

kl 1300: Lovsang ledet av ulike team fra byens menigheter

kl 1500: Ledet bønn - vi ber for byen gjennom konkrete bønnetemaer

kl 1700 - 1800: Seminar  

kl 1900: Kveldsmøte - dagens storsamling med lovsang, intervjuer, forkynnelse til inspirasjon om bønn, og bønn for byen.

Torsdag:Fredag:

 

LØRDAG

kl 11.30-13.00: Lederlunsj med fokus på dagens tematikk 

kl 13.00: Plenumsamtale

kl 14.00: Bønnevandringer og profesjonsvise bønnegrupper

 • Mer info kommer

kl 15.30: Ledet bønn  - vi ber for byen gjennom konkrete bønnetemaer

kl 17.00: Seminar

kl 19.00: Kveldsmøte - dagens storsamling med lovsang, intervjuer, forkynnelse til inspirasjon om bønn, og bønn for byen.

SØNDAG

kl. 11.00: Avslutningsgudstjeneste i Filadelfiakirken 

 • Barnas Bønn for Oslo!  Etter en felles start i hovedsalen, fortsetter gudstjeneste for barne flere steder i Filadelfiakirken.

 

 

Hva er Bønn for Oslo

Bønn for Oslo har pågått årlig siden 2000, og samler hvert år tusenvis av mennesker til bønn for byen. Grunnlagsdokumentet som ble utarbeidet av den oppdragsgivende komiteen høsten 2015, sier:

FormålKristne samlet til bønn for Oslo, til velsignelse for byen og utrustning og inspirasjon.

Fundament:

 • Vi tror Gud hører menneskers bønn
 • Vi tror Gud handler på menneskers bønn
 • Vi hører til i Oslo og er en del av Jesu kirke her i byen
 • Vi vil henvende oss til Gud i bønn for byen og livet vårt

Vi ønsker å:

 • takke Gud for byen, ta inn over oss Oslos behov og hovedstadens betydning for landet vårt
 • høre hva Gud vil si til byen og kirken
 • hjelpe folk inn i trygge erfaringer av Gud gjennom mangfoldet av kirkens bønneuttrykk
 • bidra til kirkens enhet i byen
 • styrke menighetenes bønnearbeid

Alle menigheter i Oslo som kan stille seg bak formålet til BfO oppfordres til å være medarrangør. Medarrangørene…

 • Informerer om og heier på BfO.
 • Har ikke praktisk ansvar, men stiller seg positive til å bli spurt om konkrete oppgaver ved behov.
 • Er viktige lytteposter for utviklingen av BfO og inviteres til en samling i etterkant av bønneuka for samtale og tilbakemelding.
 • En oppdragsgivende komité tjener menighetene i byen ved å ha det overordnede ansvaret for Bønn for Oslo. Den består av personer fra Filadelfiakirken, Storsalen og Oslo misjonskirke Betlehem.

Tema og innsamling 2019

Under Bønn for Oslo ber vi for alle Oslos innbyggere og for alt som skjer i byen. Vi ber som i Herrens Bønn at Guds rike må komme, og hans vilje må skje på jorden, slik som i himmelen. Vi er overbevist om at nyhetene om Jesus er gode nyheter for alle mennesker på alle måter.

Under Bønn for Oslo i januar 2018, ble et bilde av byens åndelige, sosiale og kulturelle tilstand presentert gjennom Oslo Monitor 1.0. Dette var en rapport som var utarbeidet av Skaperkraft på vegne av flere av menighetene i byen, og er ett viktig verktøy for oss. Vi vil i år som i fjor fokusere på disse tre ulike sidene av byen vår: byens åndelige, sosiale og kulturelle situasjon.

Rapporten Oslo Monitor 1.0 ble lansert parallelt med Bønn for Oslo. Den kan du laste ned her.

Vi har i flere år hatt tradisjon for å samle inn penger som går til gode formål i byen vår. I 2020 vil samle inn til følgende:

Medarrangører

Filadelfiakirken Oslo

Oslo misjonskirke Betlehem

Storsalen

Kristent Fellesskap Oslo

United Oslo

Oslo Vineyard

Nettverkskirken

Misjonskirken Majorstua

Oslo Kristne Senter

Hillsong

Misjonssalen

Jesus Church

Oslo sentrum baptistmenighet

IMI Oslo

                                                                                           Bjølsen Misjonskirke

Oslo Misjonskirke Syd